Αντιμετώπιση Ραγάδων με συνδυασμό Ινοβλαστών και FRAXEL LASER

Οι ινοβλάστες είναι τα βασικά κύτταρα του χορίου, δηλαδή της στιβάδας του δέρματος που βρίσκεται κάτω από την επιδερμίδα. Βασική τους λειτουργία είναι η παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, έτσι ώστε να διατηρείται η συνοχή και η ελαστικότητα του δέρματος. Για τη διατήρηση της δομής του δέρματος, τόσο οι ινοβλάστες, όσο και το κολλαγόνο έχουν μια συγκεκριμένη διάταξη. Αν αυτή η διάταξη διαταραχτεί, αλλοιώνεται η φυσιολογική αρχιτεκτονική του συνδετικού ιστού στο χόριο.

Απότομες μεταβολές της τάσης που ασκείται στο δέρμα, όπως συμβαίνει κυρίως στην εγκυμοσύνη, στην εφηβεία με την γρήγορη ανάπτυξη και την αύξηση του ύψους και στις μεγάλες μεταβολές του σωματικού βάρους, έχουν σαν αποτέλεσμα να μην μπορεί να ακολουθήσει το χόριο τη διάταση του δέρματος. Η συνοχή και η διάταξη των ινοβλαστών και του κολλαγόνου στο χόριο καταστρέφονται, το χόριο “ανοίγει” και έτσι δημιουργείται η ραγάδα.

Το Fraxel Laser χρησιμοποιείται αρκετά συχνά στην αντιμετώπιση των ραγάδων. Το Laser δημιουργεί πολλαπλούς μικροτραυματισμούς κάτω από την επιδερμίδα, οι οποίοι διεγείρουν τους ινοβλάστες να παράγουν κολλαγόνο και ελαστίνη εκ νέου. Μετά την επούλωση μέρος του κατεστραμένου δέρματος αντικαθίσταται με καινούριο, υγιές, μειώνοντας το βάθος των ραγάδων. Η ένεση ινοβλαστών στο σημείο όπου εφαρμόστηκε το Fraxel Laser μπορεί να οδηγήσει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Η τεχνική περιλαμβάνει συλλογή μιας ελάχιστης ποσότητας δέρματος από τον ιατρό, εργαστηριακή απομόνωση των ινοβλαστών και καλλιέργειά τους σε εξειδικευμένο εργαστήριο για μερικές εβδομάδες. Στη συνέχεια, η τοποθέτησή τους στο σημείο της ραγάδας όπου δημιουργήθηκε ο τραυματισμός, θα οδηγήσει στη δημιουργία νέου χορίου, το οποίο θα αποτελείται από υγειείς ινοβλάστες, οι οποίοι θα παράξουν νέο κολλαγόνο και ελαστίνη. Το αποτέλεσμα είναι να μειωθεί σημαντικά το κενό που έχει δημιουργηθεί κάτω από την επιδερμίδα και να βελτιωθεί σημαντικά η ραγάδα.

Ο συνδυασμός Fraxel Laser με ινοβλάστες είναι μια πρωτοποριακή, αποτελεσματική και ασφαλής τεχνική η οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Το DK Medical Spot συνεργάζεται με τη Theracell, μια πρωτοπόρο εταιρία βιοτεχνολογίας, η οποία διαθέτει την απαραίτητη εξειδικευμένη τεχνολογία και τεχνογνωσία για την παραγωγή προϊόντων αναγεννητικής ιατρικής τα οποία βασίζονται στη χρήση αυτόλογων κυττάρων, δηλαδή κυττάρων που προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή.