Το πλεονέκτημα των δυνατών, καλά γυμνασμένων γλουτών

 

Το πρώτο πλεονέκτημα των δυνατών, καλά γυμνασμένων γλουτών είναι προφανές – φαίνονται πολυ ωραια!

Αλλά υπάρχουν πολλοί άλλοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να διασφαλίσετε ότι οι ασκήσεις γλουτών θα συμπεριληφθούν στις προπονήσεις σας.

Οι γλουτοί παίζουν βασικό ρόλο στη σωστή τοποθέτηση του σώματος μας,πράγμα που μας βοηθά να αποφύγουμε τραυματισμούς και να παρέχετε τη δύναμη για πολλές κινήσεις.

Enjoyed….DK

@beyondfitnessgr @theo_tsouan wearing @begatticlothing