Με σύγχρονες και τις λιγότερο επεμβατικές μεθόδους αντιγήρανσης, είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε και να εξασφαλίσουμε την επιθυμητή νεανική όψη. Να αναστρέψουμε τις επιδράσεις από το πέρασμα του χρόνου όταν αυτό έχει επέλθει ή προληπτικά, εστιάζοντας στις μοναδικές ανάγκες του εκάστοτε ατόμου, βάσει του προσωπικού τρόπου ζωής του.

Anti-aging Τreatment με υπερήχους ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Αυτόλογη Βιοανάπλαση (PRP) ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Νήματα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Resurfacing Power Facial ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ